دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در هنر اسلامی در رشته مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - هنر اسلامی و تاریخ هنر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25370 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
25371 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25372 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
25373 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 33
25378 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
25379 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
25380 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 3
25381 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25383 پردیس خودگردان دانشگاه هنر پردیس کرج البرز هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
25384 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25385 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25386 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20