دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پردیس خودگردان در رشته مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - پژوهش هنر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25347 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25348 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25349 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25350 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25351 پردیس خودگردان دانشگاه هنر پردیس کرج البرز پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 2 - صنایع دستی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25367 پردیس خودگردان دانشگاه هنر پردیس کرج البرز صنایع دستی آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 3 - هنر اسلامی و تاریخ هنر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25383 پردیس خودگردان دانشگاه هنر پردیس کرج البرز هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6