دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آدرس پستی : ایران - قم - بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) - پردیس فارابی دانشگاه تهران کد پستی : 3718117469 صندوق پستی : 357 شمـاره های تلـفن مستقیم : (025 - 0098) 36166100 36642262 36642263 36642264 36642265 36642256 36642257 36642258
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22658 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم حسابداری با آزمون هردو 8 رعایت حجاب اسلامی با پوشش چادر برای بانوان الزامی میباشد.
22659 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 8 رعایت حجاب اسلامی با پوشش چادر برای بانوان الزامی میباشد.
22660 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت دولتی با آزمون هردو 8 رعایت حجاب اسلامی با پوشش چادر برای بانوان الزامی میباشد.
22661 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت مالی با آزمون هردو 8 رعایت حجاب اسلامی با پوشش چادر برای بانوان الزامی میباشد.