دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان محل تحصیل شهرستان ابهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11337 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان محل تحصیل شهرستان ابهر زنجان پرستاری با آزمون هردو 30 مورخ 41/4/59 که مابین دانشگاه و بیمارستانهای تابعه دانشگاه در سـطح عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامههای موضوع بخشنامه شماره 953/005 استان منعقد شده است ، خواهد بود.
12573 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان محل تحصیل شهرستان ابهر زنجان پرستاری با آزمون هردو 60 مخصوص داوطلبان بومی شهرستانهای ابهر خدابنده عدم امکان انتقال دانشجو
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27070 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان محل تحصیل شهرستان ابهر زنجان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30