دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشکده‌ها:       دانشکده داروسازی، دانشکده بهداشت، دانشکده پیراپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده پیرا پزشکی:       دانشکده پیراپزشکی از سال 1370 با نام آموزشکده و با پذیرش دانشجو در رشته مدارک پزشکی شروع به کار نمود. در سال 1371 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی در رشته‌های هوشبری، اتاق عمل، رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی به فعالیت ادامه داده است. در سال 1375 با ایجاد رشته علوم آزمایشگاهی در مقطع کارشناسی از آموزشکده به دانشکده پیراپزشکی تغییر نام داد. در سال 1380 با اخذ پذیرش دانشجو در رشته مدارک پزشکی در مقطع کارشناسی فعالیت خود را گسترش داد. از بدو تأسیس تا سال 1381 در این دانشکده علاوه بر پذیرش دانشجویان روزانه در تمام مقاطع و رشته‌ها دانشجوی شبانه نیز مشغول به تحصیل داشته است. مساحت دانشکده 400 متر مربع و زیر بنا 800 متر مربع در 4 طبقه می‌باشد.   دانشکده پزشکی:       سال تأسیس: 1367       این دانشکده دارای مراکز آموزشی و درمانی ذیل می‌باشد:       مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)       مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا       بیمارستان روانپزشکی و سوختگی زارع       بیمارستان رازی قائمشهر   دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری:       این دانشکده در سال 1354 تحت عنوان آموزشکده مامایی تأسیس گردید که پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی مامایی صورت می‌گرفت. سپس در سال 1367 در مقطع کارشناسی مامایی اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. در راستای توسعه دانشکده اولین دوره رشته پرستاری در مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 71- 70 مورد پذیرش قرار گرفت و در همین زمان دانشکده تحت عنوان دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری تغییر نام یافته است. این دانشکده از سال 70- 69 در رشته ناپیوسته مامایی تا کنون و از سال 75- 74 در رشته ناپیوسته پرستاری اقدام به پذیرش نموده است.   رشته‌های موجود در دانشکده:       1- کارشناسی پرستاری       2- کارشناسی مامایی       3- کارشناسی ناپیوسته پرستاری       4- کارشناسی ناپیوسته مامایی   گروه‌های آموزشی موجود در دانشکده:       1- گروه روان پرستاری 2- گروه داخلی جراحی 3- گروه اطفال 4- گروه بهداشت جامعه 5- گروه مدیریت 6- گروه زنان و مامایی   امکانات و تجهیزات آموزش دانشکده:       1- واحد پراتیک       2- واحد مولاژ       3- واحد سمعی و بصری       4- واحد آزمایشگاه       5- واحد کتابخانه (مجهز به سیستم)   دانشکده بهداشت: رشته‌های تحصیلی دانشکده در نیم‌سال تحصیلی 84- 83:       1- کارشناسی بهداشت حرفه‌ای- 23 نفر       2- کارشناسی بهداشت محیط- 44 نفر       3- کارشناسی بهداشت عمومی- 48 نفر       4- کاردانی بهداشت حرفه‌ای- 44 نفر       5- کاردانی بهداشت محیط- 43 نفر       6- کاردانی بهداشت خانواده- 44 نفر       7- کاردانی مبارزه با بیماری‌ها- 39 نفر  
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11714 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی با آزمون هردو 50
11715 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی با آزمون هردو 58
11716 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی با آزمون هردو 44
11717 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی با آزمون هردو 24
11718 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران اتاق عمل با آزمون هردو 22
11719 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران بهداشت عمومی با آزمون هردو 25
11720 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری با آزمون هردو 36
11721 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری با آزمون هردو 36
11722 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 27
11723 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 27
11724 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
11725 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران کاردرمانی با آزمون هردو 14
11726 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مامایی با آزمون زن 20
11727 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
11728 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25
11729 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری با آزمون هردو 21
11730 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی با آزمون هردو 12
11731 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران اتاق عمل با آزمون هردو 5
11732 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران بهداشت عمومی با آزمون هردو 5
11733 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری با آزمون هردو 7
11734 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری با آزمون هردو 7
11735 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 5
11736 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5
11737 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 5
11738 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران کاردرمانی با آزمون هردو 5
11739 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مامایی با آزمون زن 5
11740 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 5
11741 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 5
11742 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری با آزمون هردو 5
11751 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی با آزمون هردو 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
11752 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی با آزمون هردو 22 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12579 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان سمنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در مناطق تحت پوشش دانشـگاه علوم پزشکی شاهرود
12657 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12658 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12660 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل