دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه علوم پزشکی گلستان فعالیت آموزشی این دانشگاه با نام آموزشکده بهیاری بویه در منطقه گرگان از سال 1346 آغاز شده است و در سال 1362 به مجتمع پرستاری بویه و در سال 1367 به دانشکده پرستاری بویه تغییر کرد. با تشکیل استان گلستان و تحت پوشش قرار گرفتن شهرستان‌های تابعه به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان تغییر نام یافت.       این دانشگاه شامل دانشکده پزشکی- پرستاری و آموزشکده پیراپزشکی می‌باشد تعداد دانشجویان تحصیل‌کننده در این دانشگاه 929 نفر، با 92 عضو هیئت علمی در رشته‌ها و تخصص‌های مختلف پزشکی است. این دانشگاه همچنین دارای سه مرکز آموزش درمانی به همراه امکانات کارکنان مخصوص به خود می‌باشد که عبارتند از: مراکز آموزشی درمانی پنج آذر، کودکان طالقانی و زنان و زایمان دزیانی. تعداد بیمارستان‌های استان گلستان 18 که از این تعداد 12 بیمارستان دولتی و 6 بیمارستان آن خصوصی و تأمین اجتماعی می‌باشد. رشته‌های تحصیلی این دانشگاه عبارتند از: اتاق عمل، بیهوشی، بهداشت عمومی، بهداشت محیط، پرستاری، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، مامایی و مبارزه با بیماری‌ها. معاونت‌های این دانشگاه عبارتند از: آموزشی، بهداشتی، پژوهشی، پشتیبانی، دانشجویی فرهنگی، درمان و غذا و دارو که تحت نظر ریاست دانشگاه فعالیت می‌کنند.   رشته- مقطع‌های ارائه شده: مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات دکتری حرفه‌ایپزشکیپزشکی1371- کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی بویه گرگان1356- کارشناسیماماییپرستاری و مامایی بویه گرگان1372- کاردانیهوشبریآموزشکده پیراپزشکی1374- کاردانیاتاق عملآموزشکده پیراپزشکی1374- کاردانیبهداشت خانوادهآموزشکده پیراپزشکی1375- کاردانیعلوم آزمایشگاهیآموزشکده پیراپزشکی1376- کاردانیبهداشت محیطآموزشکده پیراپزشکی1380- کاردانیبهداشت مبارزه با بیماری‌هاآموزشکده پیراپزشکی1381-     بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه: ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی 1پنجم آذر1310273داخلی، داخلی اعصاب، قلب، جراحی و جراحی مغز و اعصاب، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، روانپزشکی، پوست، عفونی و بیهوشی 2آیت‌الله طالقانی136080کودکان و خون کودکان و نوزادان 3دزیانی134286زنان و زایمان و نوزادان     دانشکده پزشکر گرگان:       این دانشکده در سال 1371 افتتاح شد و با پذیرش اولین دوره دانشجو در مهر ماه 1371 فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود. این دانشکده در سال 1379 به ساختمان جدید خود واقع در مجموعه آموزشی شادروان فلسفی نقل مکان نمود. دانشکده پزشکی در زمینی به وسعت 5/10 هکتار و زیر بنای ده هزار متر مربع در سه طبقه ساخته شده است که شامل کلاس‌های درس، آزمایشگاه‌ها، بخش‌های اداری و اتاق‌های استادان، کتابخانه، پایگاه کامپیوتری و سلف‌سرویس می‌باشد.   آزمایشگاه‌ها:       آناتومی، بیوشیمی، آسیب‌شناسی و بافت‌شناسی، فیزیک پزشکی، فیزیولوژی و فارماکولوژی، میکروب‌شناسی و ایمنی‌شناسی و ویروس‌شناسی، انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی   دانشکده پرستاری و مامایی گرگان:       دانشکده در سال 1346 تحت عنوان آموزشگاه بهیاری تأسیس شد. در سال 1357 به آموزشکده پرستاری و در سال 1372 به دانشکده پرستاری و مامایی ارتقاء یافت.   آزمایشگاه‌ها:       در دانشکده پرستاری و مامایی: skill lab       در دانشکده پزشکی: بیوشیمی، آسیب‌شناسی و بافت‌شناسی و سلول‌شناسی، فیزیولوژی، میکروب‌شناسی و ایمنی‌شناسی، انگل‌شناسی، تشریح و آزمایش‌های کاربردی  
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11628 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی با آزمون هردو 68
11629 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی با آزمون هردو 26
11630 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان اتاق عمل با آزمون هردو 20
11631 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان بهداشت عمومی با آزمون هردو 20
11632 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری با آزمون هردو 36
11633 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری با آزمون هردو 30 953/005 مورخ 41/4/5931 که مابین دانشگاه و بیمارسـتانهای عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامه های موضـوع بخشـنامه شـماره تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است ، خواهد بود.
11634 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری با آزمون هردو 34
11635 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 21
11636 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه با آزمون هردو 20
11637 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مامایی با آزمون زن 20
11638 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25
11639 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان هوشبری با آزمون هردو 20
11640 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان بهداشت عمومی با آزمون هردو 5
11641 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری با آزمون هردو 22
11642 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5
11643 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه با آزمون هردو 5
11644 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مامایی با آزمون زن 5
11645 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 5
11646 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی با آزمون هردو 46 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11647 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی با آزمون هردو 17 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12649 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی با آزمون هردو 14 مخصوص داوطلبان استان گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12650 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل