دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کرج،رجائی شهر، بلوار موذن، خیابان دانشگاه،کد پستی: 314996814
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زیست شناسی با آزمون هردو 40
18651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی محض با آزمون هردو 40
18652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی شیلات با آزمون هردو 20
18653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
18654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
23657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم اقتصادی با آزمون هردو 12
23658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 15
23659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز حسابداری با آزمون هردو 15
23660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز روانشناسی با آزمون هردو 30
23661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
23662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
23663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
23664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
18655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30