دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد جم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد جم بوشهر علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد جم بوشهر مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد جم بوشهر حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد جم بوشهر مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد جم بوشهر مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15