دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
تهران،حکیمیه،خیابان سازمان آب،خیابان 15متری شیرازی،پلاک 3- کد پستی: 1659639884 -شماره تماس گویا: 77318581 تعداد(30) خط می باشد
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست شناسی با آزمون هردو 40
18699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
23802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 16
23803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
18700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20