دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
خرمشهر بلوار بیت المقدس شماره تماس 0615354521 الی3 تلفکس 06153534520
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24239 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24240 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24241 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24242 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15