دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آدرس: زنجان - چهارراه دوم کوچه مشکی - نبش کوجه شهید سیف اله علیزاده پلاک 86 - ستاد دانشگاه پیام نور استان زنجان تلفن : 33147000 الی 6 33472023 33147134 فاکس : 33147182
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان حسابداری با آزمون هردو 15
24370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان روانشناسی با آزمون هردو 15
24371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15