دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24620 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15