دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
فارس-شهرستان بوانات- دانشگاه پیام نور مرکز بوانات کدپستی:7397143955 تلفن تماس: 44403151
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18951 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18952 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18953 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18954 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24538 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15