دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس حسابداری با آزمون هردو 15
18984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15