دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
تاکستان- انتهای بلوار امام خمینی (ره)-روبروی میدان شهید لشگری  تلفن:98-35230096-028 نمابر :35236614-028
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24719 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24720 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15