دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آدرس : قزوین ، بلوار شهید مدرس ، ابتدای خیابان شهرداری کد پستی : 85595-34136 نمابر : 02833226400 پست الکترونیک : info@qpnu.ac.ir
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زیست شناسی با آزمون هردو 40
18990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین شیمی محض با آزمون هردو 40
18991 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
24726 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین حسابداری با آزمون هردو 15
24727 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین روانشناسی با آزمون هردو 30
24728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
24729 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
24730 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
18992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24731 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24732 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24733 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24734 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24735 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15