دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18997 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19000 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24739 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24740 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24741 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24742 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15