دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زیست شناسی با آزمون هردو 40
19003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی محض با آزمون هردو 40
19004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
24758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم حسابداری با آزمون هردو 15
24759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم روانشناسی با آزمون هردو 30
24760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
24761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
24762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
24763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
19005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30