دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
استان لرستان،شهرستان الشتر،سراب امیر،دانشکاه پیام نور مرکز الشتر تلفن:06632522910
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15