دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آدرس دانشگاه پیام نور مرکز بابل: مازندران-بابل-جاده قائمشهر-رویروی فاز 2 فرهنگ شهر-خداداد17-دانشگاه پیام نور مرکز بابل کد پستی:-54849-47166
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران روانشناسی با آزمون هردو 30
19157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25235 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15