دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آدرس دانشگاه:مازندران-ساری-کیلومتر 7 جاده خزرآباد-دانشگاه پیام نور استان مازندران تلفن:01133033261 کد پستی 18794-48161
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران حسابداری با آزمون هردو 15
25262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران روانشناسی با آزمون هردو 30
19171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25270 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25271 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15