دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15