دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
شماره فکس :33675579-33675597 کد پستی دانشگاه : 3818889581 صندوق پستی دانشگاه : 38195854 آدرس:اراک-کمربندی شمالی بعد از جاده فرودگاه ، دانشگاه پیام نور مرکز اراک
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
25327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی حسابداری با آزمون هردو 15
25328 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 15
25329 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
25330 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
25331 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
19200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25332 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25333 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30