دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25361 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25362 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25363 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25364 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25366 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15