دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15