دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
رزن - کیلومتر یک جاده تهران ، صندوق پستی 114 - تلفن : 8-36226495-081 فاکس : 36223951-081
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25497 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25498 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25499 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25502 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25503 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25504 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25505 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15