دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آدرس: همدان، بلوار بسیج، سه راهی شهرک فرهنگیان، جنب بوستان نماز کد پستی: 9951-65199 تلفن: 3-2546841-0813، دورنگار: 2546800-0813
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19273 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
25524 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حسابداری با آزمون هردو 15
25525 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی با آزمون هردو 15
25526 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
25527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
25528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
19274 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19275 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19276 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25530 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30