دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه پیام نور واحد پاوه   اين واحد در سال ١٣٧٨ به عنوان اولين موسسه‏ ی آموزش عالي در شهرستان شروع به فعاليت نمود و  اكنون با تعداد ٧٥٧ نفر دانشجو در رشته هاي تحصيلي رياضي كاربردي، حسابداري، مديريت بازرگاني، جغرافيا با دو گرايش روستايي و شهري، علوم تربيتي با گرايش مديريت برنامه‏ ريزي آموزشي در حال فعاليت مي‏باشد و در جهت توسعه‏ ی كمي و كيفي اقدامات مؤثري انجام گرفته و برنامه‏ ريزي توسعه‏ ی آن نيز تنظيم گرديده است. * آمار دانشجویان شاغل به تحصیل رسمی به تفکیک رشته‏ های تحصیلی ردیفگروه تحصیلیرشته تحصیلیگرایش تحصیلیمقطع تحصیلیسال تحصیلی 85-8484-8383- 8282- 81 زنمردزنمردزنمردزنمرد 1علوم انسانیعلوم تربیتیمدیریت و برنامه‏ ریزیکارشناسی18511115793138909794 2علوم انسانیجغرافیاانسانیکارشناسی1661011257484506333 3علوم انسانیمدیریتبازرگانیکارشناسی66101477534491326 4علوم انسانیحسابداری-کارشناسی5710933741934-- 5علوم انسانیعلوم اقتصادینظریکارشناسی1111------ 6علوم پایهریاضیکاربردیکارشناسی434-----   * آمار دانشجویان فراگیر به تفکیک رشته‏ های تحصیلی ردیفگروه تحصیلیرشته تحصیلیگرایش تحصیلیمقطع تحصیلیسال تحصیلی 85-8484-83 زنمردزنمرد 1علوم انسانیعاوم تربیتیمدیریت و برنامه ‏ریزیکارشناسی---- 2علوم انسانیجغرافیاروستاییکارشناسی---- 3علوم انسانیحسابداری-کارشناسی---2         واحد آموزش : 1055-0834612
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
24959 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24960 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24961 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24962 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24963 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24964 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24965 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15