دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
پردیس شماره 1 دانشگاه آدرس: کرمان بلوار امام خمینی (ره)، میدان پژوهش، دانشگاه پیام نور مرکز کرمان پردیس شماره 2 دانشگاه آدرس :کرمان، بلوار یادگار امام (انتهای بلوار جهاد )، جنب شهرک افضلی پور- دانشگاه پیام نور مرکز کرمان
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
24856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان حسابداری با آزمون هردو 15
24857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان روانشناسی با آزمون هردو 15
24858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
24859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
19036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15