دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
استان گلستان -شهرگرگان - کوی انجیراب - بعد از پل فتحه باغ ،جنب ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان گلستان نمابر:32436236-017 صندوق پستی:876-49175 پست الکترونیک:gorgan@pnu.ac.ir
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان روانشناسی با آزمون هردو 15
19102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15