دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کیلومتر 5 جاده رضوانشهر شماره تماس 44241117
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان حسابداری با آزمون هردو 15
25097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان روانشناسی با آزمون هردو 15
19115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15