دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
استان گیلان-شهرستان رشت-خیابان سعدی-جنب اداره کل نوسازی مدارس-دانشگاه پیام نور استان گیلان info@gilan.pnu.ac.ir شماره تماس: 7236341-0131
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 40
19120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی شیلات با آزمون هردو 20
19121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
19122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
25103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان حسابداری با آزمون هردو 15
25104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
25105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
25106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
19123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30