دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آدرس: یزد- بلوار دانشجو- دانشگاه پیام نور استان یزد- کدپستی 8913984334 تلفن تماس:3-8250721-0353 جهت مشاهده داخلی های ستاد استان کلیک نمایید. دورنگار: 8253221-0353 آدرس پست الکترونیکی: pnu_yazd@pnu.ac.ir
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد حسابداری با آزمون هردو 15
25616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد روانشناسی با آزمون هردو 15
19302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
19306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25620 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15