دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه گلستان - گرگان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) اين دانشگاه دو دو شهر گرگان و علي آباد كتول، فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي دولتي براي دانشجويان مي باشد. 2) نشاني: گرگان، خيابان شهيد بهشتي. صندوق پستي: 155 كدپستي:49138157598تلفن و نمابر:2229068-0171
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10641 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 35
22944 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 24
22945 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 9
10642 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 10
22946 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
22947 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 3
10643 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10644 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10645 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
22948 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10646 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10647 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10648 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22949 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3