دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) در پايان هر سال تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتيب 20 و 15 و 10 درصد شهريه ثابت بعنوان تخفيف شهريه براي ترم بعد منظور خواهد شد . 2 تخفيفات ديگري براي نويسندگان مقالات دانشجويي، برندگان المپيادهاي علمي، ورزشي، فرهنگي، حضور دو دانشجو از يك خانواده، برندگان مسابقات قرآني و مذهبي، دانشجوياني كه براي مقاطع بالاتر در همين مركز دانشگاهي پذيرفته شوند بر مبناي آيين نامه تشويق و تخفيف دانشجويان اعمال خواهد شد. 3) تامين خوابگاه براي دانشجويان دختر و پسر غيربومي ورودي هر سال تحصيلي در حد امكان و بصورت خودگردان صورت مي گيرد. 4) دانشجويان در طول تحصيل م ي توانند از خدمات سلف سرويس، بوفه دانشجويي، مركز مشاوره، مركز جوار دانشگاهي، كتابخانه و سايت رايانه دانشگاه استفاده نمايند. 5) بر اساس تفاهم نامه اين موسسه با يكي از مؤسسات مالي، پرداخت شهريه كل دوره تحصيلي دانشجويان متقاضي، از سوي مؤسسه مزبور در قالب وام قرض الحسنه چهار ساله با كارمزد4% امكان پذير مي باشد. 6) نشاني: ايلام، رزمندگان، ميدان دانش، انتهاي خيابان مهديه. تلفن: 4-32201401 نمابر:32201400-084
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25884 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25885 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25886 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25887 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25888 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25889 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25890 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25891 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30