دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) دانشجويان ممتاز(رتبه اول تا سوم) در هر رشته از20% تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد. 2) اين موسسه به منظور تأمين خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصيدانشجو در حد توان همكاري لازم را مي نمايد. 3) در صورت تأمين اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه اي توزيع مي گردد . 4) در صورت تخصيص اعتبار وام دانشجويي به دانشجويان شاغل به تحصيل، وام شهريه پرداخت خواهد شد. 5) كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد . 6) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران 7) پرداخت شهريه بصورت اقساطي. 8) ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و نخبه در مقطع كارشناسي ارشد اين مؤسسه، طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري . 9) همكاري با كميته امداد امام خميني (ره) جهت پرداخت شهريه .10 ) خانواده هاي كم درآمد و بي سرپرست و تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و... براساس ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد . 11 ) تقدير از دانشجوياني كه در المپياد ورزشي استاني و كشوري مقام اول تا سوم را كسب كرده اند. 12 ) كتابخانه مجهز به كتب تخصصي، عمومي و اشتراك مجله هاي علمي و پژوهشي. 13 ) سايت مجهز رايانه. 14 ) از دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته مي شوند، به نحو مقتضي تقدير بعمل مي آيد. 15 ) نشاني: بجنورد، خيابان امام خميني شرقي، روبروي ايستگاه آتش نشاني.تلفن:32250471 نمابر:32250431-058
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26027 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26028 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26029 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26030 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26031 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26032 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26033 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26034 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26035 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26036 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30