دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) براي دانشجويان دختر غيربومي خوابگاه فراهم خواهد شد و هزينه بر عهده دانشجو مي باشد. 2) به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر ورودي تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد. 3) دانشجويان اين موسسه مي توانند از وام تحصيلي دانشجويي مطابق آيين نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در صورت تخصيص بودجه استفاده نمايند. 4) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده شهدا، ايثارگران و جانبازان. 5) همكاري با كميته امداد امام خميني(ره) براي سهولت در پرداخت شهريه دانشجويان كم بضاعت. 6) بوشهر، خيابان طالقاني، روبروي پژوهشكده ميگوي كشور، جنب اداره كل شيلات كشور. تلفن:33335470 نمابر:33335471-077
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17407 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17408 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17409 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
17410 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر میکروبیولوژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17411 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر کاردانی تکنولوژی مواد غذایی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26039 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26040 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26041 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26042 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18