دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) اين مؤسسه امكان ارائه خوابگاه خودگردان براي خواهران را دارد. 2) دانشجويان ممتاز بر اساس مقررات مؤسسه واجد تخفيف شهريه مي ب ا شند . 3) نشاني : تنكابن، خيابان شهيد ناصر پورتقي، كوچه شهيد حميد شيرافكن، پلاك 318 .تلفن:3-4235561-0192
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17426 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17427 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
17428 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
26121 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26122 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26123 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26124 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26125 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30