دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند بود. 2) حتي الامكان ارائه واحدهاي درسي به ترتيبي است كه دانشجويان مي توانند واحدهاي خود را طي سه روز حضور در موسسه يا پايان هفته اخذ نمايند. 3) موسسه متقاضيان را به خوابگا ههاي خودگردان معرفي مي نمايد. 4) نشاني: واحد برادران: قم، پرديسان، بعد از دانشگاه آزاد اسلامي،سمت چپ، بلوار شهروند، سمت راست، كوچه اول تلفن:32810008-025 5) نشاني واحد خواهران: قم، خيابان شهيد فاطمي (دورشهر)، ميدان رسالت تلفن:37730080-025
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26262 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی مرد 12 محل تحصیل واحد برادران
26263 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 18 محل تحصیل واحد برادران
26264 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 12 محل تحصیل واحد برادران
26265 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی زن 12 محل تحصیل واحد خواهران
26266 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 18 محل تحصیل واحد خواهران
26267 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی زن 12 محل تحصیل واحد خواهران