دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) امكان استفاده از خوابگاه هاي خودگردان تحت نظر مؤسسه و با هزينه دانشجو، براي دانشجويان دختر و پسر وجود دارد. 2) براي دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر دوره در 2 نيمسال در شهريه ثابت آنان به ترتيب 50و40و30 درصد تخفيف تعلق مي گيرد. 3) دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت هاي علمي، پژوهشي، فرهنگي، هنري و ورزشي از طرف اين مؤسسه شركت نموده و مقام اخذ نمايند، از تخفيف ويژه اي در شهريه ثابت نيمسال مربوطه برخوردار خواهند شد. 4) ثبت نام از طريق وب سايت مؤسسه انجام م يگيرد. 5) نشاني: اروميه، كيلومتر 4 جاده دريا، (چي چست)، جنب شهرك آلمان آباد تلفن:2-3514090-0441
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26319 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26320 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26321 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18