دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) معافيت از شهريه ثابت كل دوره براي دانشجويان پذيرفته شده مقطع كارشناسي پيوسته و كارشناسي آباداني روستاها كه داراي بالاترين رتبه كشوري در هر گروه آزمايشي از 1) معافيت از شهريه ثابت كل دوره براي دانشجويان پذيرفته شده مقطع كارشناسي پيوسته و كارشناسي آباداني روستاها كه داراي بالاترين رتبه كشوري در هر گروه آزمايشي از آزمون سراسري مي باشند. 2) براي دانشجويان ممتاز (رتبه هاي اول تا سوم) در پايان هر نيمسال طبق ضوابط دانشگاه در شهريه تخفيف داده مي شود. 3) دانشجويان مي توانند از دو وعده غذاي گرم دانشجويي استفاده كنند. 4) امكان استفاده از وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان. 5) دانشجويان مي توانند از خوابگا ههاي دانشجويي داراي مجوز رسمي كه موسسه بر عملكرد آنها نظارت قانوني دارد استفاده نمايند. 6) نشاني: همدان، ميدان دانشگاه، چهارراه عارف.تلفن:38230410-38232090-081
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17455 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30