دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. 2) سلف (ناهارخوري) موجود مي باشد. 3) تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي، كارگاهي و رايان هاي مورد نياز و اينترنت بي سيم در موسسه داير است. 4) جوايز نقدي براي بروندادهاي پژوهشي در نظر گرفته شده است. 5) موسسه پيگيري هاي لازم جهت دريافت كمك هزينه تحصيلي (وام شهريه دانشجويي) براي كليه دانشجويان واجد شرايط از طريق صندوق رفاه دانشجويان را بعمل خواهد آورد . 6) موسسه هماهنگي لازم براي معرفي دانشجويان به خوابگاه هاي خودگردان را انجام خواهد داد. 7) نشاني: اصفهان، بهارستان، خيابان وليعصر(عج)، خيابان فروردين غربي، خيابان شهيد جعفر مراديان، پلاك 1001  دريافت كمك هزينه تحصيلي  (وام شهريه دانشجويي) براي كليه دانشجويان واجد شرايط از طريق صندوق رفاه دانشجويان را بعمل خواهد آورد . 6) موسسه هماهنگي لازم براي معرفي دانشجويان به خوابگاه هاي خودگردان را انجام خواهد داد. 7) نشاني: اصفهان، بهارستان، خيابان وليعصر(عج)، خيابان فروردين غربي، خيابان شهيد جعفر مراديان، پلاك 1001  تلفن:8-36826055-031
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26549 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شیمی کاربردی با آزمون هردو 48