دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) اين موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر م يباشد. 2) تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي و رايان هاي مورد نياز در موسسه داير است. 3) دانشجويان رتبه هاي اول، دوم و سوم از تخفيف شهريه بهره مند مي شوند 4) موسسه پيگيري هاي لازم جهت دريافت كمك هزينه تحصيلي (وام شهريه دانشجويي) براي كليه دانشجويان واجد شرايط از طريق صندوق رفاه دانشجويان بعمل خواهد آورد. 5) نشاني: اصفهان، ميمه، انتهاي خيابان حافظ. تلفن:5-45427601-031
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17476 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست شناسی جانوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17477 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 140
17478 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17479 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست فناوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17480 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17481 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17482 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان میکروبیولوژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17483 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان کاردانی شیمی آزمایشگاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26551 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 48