دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) دانشجوياني كه بدون سهميه، رتبه1 تا 500 را در آزمون سراسري كسب نمايند، در صورت انتخاب رشته هاي اين موسسه از پرداخت كل شهريه تحصيلي معاف م يباشند . 2دانشجويان در صورت نياز به خوابگاه، به خوابگا ههاي خودگردان داراي مجوز كه موسسه بر فعاليت و نوع ارائه خدمات آنان نظارت مي نمايد، معرفي مي شوند. 3) به نفرات اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال كه معدل بالاي18 را كسب نمايند به ترتيب 20و15و10 درصد تخفيف شهريه اعطاء م يگردد. 4) به فرزندان شهداء و ايثارگران تخفيف شهريه اعطاء مي گردد. 5) به اعضاي فعال بسيج كه رتبه اول تا سوم در هر نيمسال (معدل بالاي 18 ) را كسب نمايند، دو برابر دانشجويان عادي تخفيف اعطاء مي گردد. 6) به دانشجويان داراي اختراع و فعال در زمينه هاي علمي از قبيل اعضاي تيم روبوكاپ، كسب عنوان در رقابت هاي علمي كشور و المپيادهاي كشوري و بين المللي و ساير فعاليت هاي علمي معتبر و مورد تاييد وزارت علوم، برابر ضوابط داخلي تخفيف شهريه ارائه مي گردد. 7) نشاني: قزوين كيلومتر 5 جاده قزوين تهران، بعد از پل پلي وينا. تلفن:1-3329245 نمابر:33292540-028
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25930 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18