دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) به دانشجويان ممتاز در هر رشته تحصيلي بر اساس ضوابط و مصوبه هيأت موسس تخفيف ويژه اي در شهريه ترم بعد داده خواهد شد. 2) دانشجويان به خوابگاه دانشجويي با تمامي امكانات بصورت خودگردان معرفي خواهند شد. 3) دانشجويان براي پرداخت شهريه مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري (در صورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه) استفاده نمايند. 4) به دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارائه م يگردد. 5) نشاني: مازندران، چالوس خيابان هفده شهريور، كوچه فلسطين. تلفن:52217626 نمابر:52217785-011
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25939 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25940 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18