دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته و هر ورودي و همچنين به مدا لآوران علمي و ورزشي در سطح ملي و جهاني تخفيف در شهريه داده خواهد شد . 2) تامين خوابگاه ( براي كليه دانشجويان دختر در خوابگاه هاي متعلق به موسسه صورت مي پذيرد. 3) به دانشجويان يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارائه م ي گردد . 4 دانشجويان مي توانند از وام شهريه برخوردار شوند. 5) كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد. 6) نشاني: رشت، گلسار، انتهاي خيابان 86 تلفن:33124497-33124498-013
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26449 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان روانشناسی با آزمون هردو 18
26450 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26451 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26452 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30