دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه آیت اله حایری - میبد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) پوشش خواهران در اين مجتمع چادر مي باشد. 2) نشاني: ميبد، ميدان دفاع مقدس، كيلومتر 3 جاده ميبد ندوشن. تلفن: 323575050-035
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10009 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد ایران شناسی با آزمون هردو 40
10010 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق با آزمون هردو 35
10011 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 40
10012 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فقه و حقوق اسلامی با آزمون هردو 35
10013 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون هردو 40
22553 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم اقتصادی با آزمون هردو 24
22554 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ اسلام با آزمون هردو 21
22555 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت صنعتی با آزمون هردو 21
22556 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت مالی با آزمون هردو 21
10014 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40