دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه خوارزمی - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) در اين دانشگاه محدوديت خوابگاه وجود دارد و اولويت با رتبه هاي برتر است. 2) اين دانشگاه براي پذيرفته شدگان با رتبه هاي برتر آزمون سراسري، تسهيلات ويژه مالي، امكاناتي و آموزشي ارائه مي نمايد. داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه، بخش مديريت استعدادهاي درخشان مراجعه نمايند. 3) انتخاب رشته و قبولي در اين دانشگاه، هيچگونه ارتباطي با رشت ههاي تربيت معلم وزارت آموزش و پرورش نداشته و براي اين دانشگاه هيچگونه تعهدي از لحاظ استخدام ايجاد نمي نمايد
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10214 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران علوم سیاسی با آزمون هردو 25 محل تحصیل واحد تهران
22679 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 36 محل تحصیل واحد تهران
22680 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حسابداری با آزمون هردو 42 محل تحصیل واحد تهران
22681 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت امور بانکی با آزمون هردو 15 محل تحصیل واحد تهران
22682 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت امور گمرکی با آزمون هردو 15 محل تحصیل واحد تهران
22683 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت بیمه با آزمون هردو 15 محل تحصیل واحد تهران
22684 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت مالی با آزمون هردو 21 محل تحصیل واحد تهران