دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه پیام نور بناب   1) نام مرکز یا واحد: بناب 2) استان/ شهر/ شهرستان: آذربایجان شرقی- بناب 3) تلفن تماس: 7243300- 0412 4) تاریخچه‏ ی مختصر: 5) نام دانشکده: - 6) رشته‏های تحصیلی:  الهيات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حديث- فقه و مبانی حقوق اسلامی)- روان‏شناسی عمومی- رياضی (محض- کاربردی)- زبان و ادبيات فارسی- علوم تربيتی (مديريت و برنامه ‏ريزی آموزشی- جغرافيا و برنامه ‏ريزی شهری- حسابدار ی- فيزيک حالت جامد- حقوق- مهندسی کامپيوتر (نرم ‏افزار)- علوم کامپيوتر- تربيت بدنی- مترجمی زبان- مديريت (بازرگانی- دولتی)- علوم سياسی- مهندسی فناوری اطلاعاتIT- مهندسی کشاورزی (مديريت و آبادانی روستاها) 7) تعداد اعضای هیئت علمی به تفکیک مرتبه‏ ی علمی و نوع حضور (تمام‏ وقت/ پاره ‏وقت):    مربیاستادیاردانشیاراستاد تمام‏ وقت4--- پاره ‏وقت---- جمع4---   8) تعداد دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی  1382138313841385 کاردانی---- کارشناسی1749212223832910 کارشناسی ارشد---- دکتری----   9) تسهیلات (وام، تخفیف شهریه و...):اين مرکز در سال ١٣٨٦ علاوه بر ٦٠ ميليون ريال وام ضروری شهريه مبلغ ١٥٠ ميليون ريال نيز از محل صندوق مهر رضا 7. 10) در سال 85 این مرکز 32 نفر قبولی ارشد داشته است.     بناب – جنب پلیس راه بناب – صندوق پستی 313 – دانشگاه پیام نور بناب -شماره تماس 04127221593
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18502 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18503 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18504 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18505 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18506 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18507 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18508 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18509 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18510 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30