دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23383 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
23384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23385 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23387 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30